Beti

Beti ghar ka rownak
Beti ghar ki khanak
Mano payel ki chhanak
Chham…chham ..chham

Beti Ma ka dulari
Beti papa ki piyari
Mano mapapa dono ki
piyar ki thapak
Thap … …thap……….thap

Beti ghar ki shan
Beti ghar ki man
Mano inpar piyar lutoa tho
kuch achha hasil krne ki rhti he inko
Lalak ..lalak……. ……. lalak

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *