नाराज क्यो होते हो च…

नाराज क्यो होते हो चले जाएंगे तेरी जिन्दगी से बहुत दूर.
जरा टुटे हुए दिल के टुकड़े तो उठालने दो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *