!! दुःखाचे क्षण!!

                      !! दुःखाचे क्षण!!

    

           ।।र्ध्रुं।। येतील येतील सुखाचे क्षण

             करशी मानवा का हा ध्यास?

            सुखाची पायरी मिळणे अशक्य आहे

             हे समजू नको तू अशी मनोकामना

            का धरशी तु मनी, दुःख हे भाव आहे

            त्या सुखाच्या आनंदाचे।। र्ध्रुं।।

         ।।१।। मनी धरशी तु मानवा सुखाचे महत्व

           पण त्याचा भाव नाही तुझ्याकडे,

           तर सुख हे व्यर्थ जाईल व त्याचा आनंदही

            दुःखाचे क्षण तू अनुभव घे

          कारण या सुख रहे काहीसं क्षणांत येईल

        व विरून जाईल पण त्याचा भाऊ तुला कळणार नाही

        जेव्हा तुला दुःख हे समजणार नाही।।१।।     

     ।।२।।दुःखाला समजण्यासारखे वेळ ही येत जाते

        व आपल्याला खूप काही दाखवत जाते;

        आपल्या प्रेमाच ही मूल्य आपल्याला कळत जाते,

       जेव्हा आपल्याला दुःखाचे क्षण सोसावत जाते,

   या दुःखाच्या क्षणी आपल्याला स्वतःची किंमत कळत जाते  

   व दुसऱ्यांचा चेहरा दाखवत ही जाते ,

   सुखाचे क्षण हे अनुभवायला शिका पण दुःखाच्या क्षणी

      जगायला शिका।।2।।   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *