ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ…

ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੈ ਸੋ
ਸੁਖਿਆ ਸੰਸਾਰ।।

ਇਤ ਉਤ ਕਤਹਿ ਨ ਡੋਲਈ ਜਿਸ ਰਾਖੈ
ਸਿਰਜਨਹਾਰ।।206।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *