दो बूंदे क्या बरसी, …

दो बूंदे क्या बरसी,
चार बादल क्या छा गये,

किसी को जाम तो किसी को
कुछ नाम याद आ गये..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *