mbs

mahendra chhetri

कुन रानिको नाम यो दिलमा लेख्ने
थाहा भए भन्थे होला
कसैले सम्झे पनि काहा राख्नु र यो दिलमा त
दुखि दुखि रगतको खोला बग्दै छ ।